História obce

         Obec Spišské Tomášovce sú najstaršou obcou v okrese. Založil ich okolo roku 1200 Tomas, syn Bota. Je však dokázané archeologickými nálezmi, že chotár a samotná obec boli osídlené už od doby kamennej. V tomto období si už ľudia stavali osady a chovali kozy, ovce, dobytok. Siali ovos, proso a jačmeň. Pri práci používali brúsené a vŕtané kamenné nástroje. Vedeli vyhotoviť aj rozmanité hlinené nádoby. V chotári Spišských Tomášoviec ako aj na celom Spiši sa najčastejšie nachádzajú hlinené nádoby a črepy kanelovanej keramiky. A práve takéto črepy sa našli v Spišských Tomášovciach, Hadušovciach a Čertovej jaskyni.

          Spišské Tomášovce založil na prelome 12. a 13. storočia istý TOMAS syn BOTU.  Keďže na Spiši bolo veľa neobhospodárenej pôdy, tento gróf sa tu rozhodol založiť vinohrady a pestovať hrozno pre kráľovské pivnice. A tak pravdepodobne Tomas na mieste, kde bola najpočetnejšia osada Slovákov, aby mal dostatok pracovných síl, postavil novú obec pre svojich privezených vinohradníkov. Trvalo niekoľko rokov kým postavili domy, zúrodnili pôdu a postavili vinohrady. Po niekoľkých rokoch zistili, že klimatické podmienky nie sú vhodné pre pestovanie hrozna a vinohrady nie sú rentabilné. Tak r. 1217 kráľ Andrej II. vymenil pozemky Tomasa syna Botu za pozemky ,,Lenged".

          Obec Tomášovce sa r. 1217 spomínajú ako Veľké a Malé Tomášovce. Z malých Tomášoviec neskôr vznikla obec Arnutovce. V roku 1240 až 1242 postihla Spiš a celé Uhorsko veľká pohroma. Po obsadení veľkej časti Ruska a dobytí Kyjeva, Tatárske vojsko, zaútočilo aj na Uhorsko. Obyvatelia obce ako aj okolitého Spiša sa pred Tatármi opevnili na skale nad Hornádom, nazývanej Lethon (Kláštorisko). Tu prečkali pohromu a po odchode Tatárov sa vrátili do svojich spustošených obydlí. Nastal hladomor. Spiš bol z časti vyľudnený, a preto kráľ Bela IV. povolal na naše územie nemeckých osadníkov.

          Obec ako aj celý Spiš postihli aj rôzne prírodné nešťastia, ako zemetrasenia r. 1443, 1453, 1643, 1656. Najväčšie prírodné nešťastie spojené s prietržou mračien bolo v roku 1622. Najväčšie sucho zase bolo v roku 1473, ale aj v r. 1540, 1551, 1585 a 1616. V roku 1546 napadli zase úrodu kobylky a celú ju zničili.

                     

Postupný vývoj názvu obce Spišské Tomášovce 

 

r. 1229 - Villa Thome

r. 1261 - due ville Thamasy

r. 1265 - Minor tamasy

r. 1565 - Tomesdorf

r. 1773 - Tomassowce

r. 1850 - Tomsdorf, Tomassovce (Levoča)

r. 1869 - Tomásfalu (Hornádska kotlina)

r. 1900 - Tomásfalu (Sp. Nová Ves)

r. 1910 - Szepestomásfalva (Sp. Nová Ves)

r. 1921 - Spišské Tomášovce (Sp. Nová Ves)

 

                                                                                                                                                                           Java Script ze stránky - www.jaknaweb.com

História

 

 

 

        pridať k obľúbeným
Java Script ze stránky - www.jaknaweb.com
         domovská stránka   

          oblubene polozky                                                                                                                                                        vytlač stránku

                                                                                                                                                                      © Created by  slavec 2005