Hasiči

   V obci pôsobia dlhé roky aj hasiči, ktorí sa v minulosti  pravidelne zúčastňovali súťaží požiarnikov, a tak boli v stálej odbornej pohotovosti.

Vznik tejto organizácie siaha až do roku 1890. V tomto roku bola obcou Sp. Tomášovce zakúpená jedna ručná striekačka, no hasičský zbor ešte nejestvoval. V roku 1907 bol založený ,, Dobrovoľný hasičský zbor´´ DHS, ktorého prvým veliteľom bol Gustáv Zalibera, vtedajší učiteľ, ktorý viedol zbor do roku 1912. Po ňom DHS viedol Ján Bartoš až do roku 1914, kedy narukoval ako vojak do 1. svetovej vojny. Počas vojny zbor úplne zanikol. Po vojne znova preberá velenie Ján Bartoš, až do roku 1922. Ďalšie dva roky viedol zbor Jozef Bartoš a od roku 1925 Štefan Valenčík st. V tom roku dostal zbor novú striekačku a roku 1926 prevzal DHS z Hadušoviec jednu malú striekačku, 5 čiapok, 5 sekier a 5 opaskov, čo dokazuje, že hasiči boli aj v Hadušovciach. Roku 1939 vypukla 2. svetová vojna a práve roku 1941 do vojny boli zainteresovaní aj Slováci a veľa mladých z obce muselo narukovať do vojny. V zbore ostali iba starí členovia a tak predstavenstvo obce spolu s DHS rozhodli utvoriť povinný hasičský zbor, kde každý muž od 18 do 50 rokov musel sa povinne zúčastňovať na cvičeniach. Nedostavenie sa na cvičenie sa trestalo pokutou 20 korún. V auguste 1954 hasičský zbor oslavoval novú motorovú striekačku PS 8.

Škodou je, že v súčasnosti táto organizácia stagnuje, napriek tomu, že ma v obci tak dlhú tradíciu a spoločensky dôležitú úlohu.

 

                                                

                  

                                                                                                                                                                          Java Script ze stránky - www.jaknaweb.com  

Kultúra

 

 

 

        pridať k obľúbeným
Java Script ze stránky - www.jaknaweb.com
         domovská stránka   

          oblubene polozky                                                                                                                                                        vytlač stránku

                                                                                                                                                               © Created by  slavec 2005